Θεματικά Κλειδιά

Τα Geo-Routes & Aegean-Routes, έχουν υιοθετήσει 10 «κλειδιά», τα οποία κωδικοποιούν και αποτυπώνουν τη θεματική ύλη κάθε οδοιπορικού.

Βοηθούν στην κατανόηση του μίγματος της θεματικής ύλης κάθε προγράμματος ενώ καθένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει και αποκλειστική θεματική ενότητα για τις περιπτώσεις ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος.

Περιπατητικά Μονοπάτια

Υλική & Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Χλωρίδα & Πανίδα

Ιστορία-Αρχαιολογία

Υδάτινοι Πόροι - ΑΠΕ

Υδροβιολογία

Ηπειρωτικές Διαδρομες

Αγροτουρισμός – Γαστρονομία

Θαλάσσιες Διαδρομές

Θρησκευτικοί Τόποι