Θεματικά Κλειδιά

Το Geo-Routes υιοθετεί 10 «κλειδιά» πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία κωδικοποιούν την θεματική ύλη κάθε ταξιδιού.

Βοηθούν στην κατανόηση του μίγματος της θεματικής ύλης του προγράμματος, ενώ καθένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει και ξεχωριστή ενότητα για τις περιπτώσεις ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος.

Περιπατητικά Μονοπάτια

Υλική & Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Χλωρίδα, Πανίδα, Περιβάλλον

Ιστορία,Αρχαιολογία

Υδάτινοι Πόροι, ΑΠΕ

Υδροβιολογία

Επίγειες διαδρομές

Αγροτουρισμός, Γαστρονομία

Θαλάσσιες Διαδρομές

Θρησκευτικοί Τόποι