Επίτιμα Μέλη

Πρέσβης κος Μιχαήλ Β. Χριστίδης

τ.Γενικός Διευθυντής Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών