Κόστος συνδρομής

Το ετήσιο κόστος συνδρομής για να γίνετε μέλη στο Geo Routes Cultural Institute έχει ως εξής:

Τακτικά μέλη: φυσικά πρόσωπα

30 €

Τακτικά μέλη: ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανώσεις, ΜΚΟ

600 €

Αρωγά μέλη: φυσικά πρόσωπα

Άνευ συνδρομής

Επίτιμα μέλη

Άνευ συνδρομής

Μέλη Ευεργέτες

Άνευ συνδρομής

 

*Σημείωση: Μέλη τα οποία εγγράφονται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους δικαιούνται έκπτωση 50% της ετήσιας συνδρομής

Τραπεζικός Λογαριασμός

Alpha Bank
Account No. 196002101093240
IBAN No. GR4601401960196002101093240
Δικαιούχος: Geo Routes Cultural Institute