Προνόμια Μελών

Τακτικά μέλη: φυσικά πρόσωπα

 • Ένταξη στο Voyagers club
 • Δυνατότητα συμμετοχής στα Όργανα Διοίκησης
 • Αναφορά στην ιστοσελίδα του ονόματος του μέλους και της θέσης συμμετοχής του στα όργανα Διοίκησης
 • Έκπτωση 10% στις τιμές των πολιτιστικών οδοιπορικών ή στις επί πληρωμή εκδηλώσεις
 • Δωρεάν ατομική συμμετοχή στο Cultural Heritage Festival
 • Μηνιαία ηλεκτρονική αποστολή του Voyagers bulletin

Τακτικά μέλη: ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανώσεις, ΜΚΟ

 • Ένταξη του προσωπικού του φορέα στο Voyagers club
 • Δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπου του φορέα μέλους στα Όργανα Διοίκησης
 • Αναφορά στην ιστοσελίδα του ονόματος του εκπροσώπου στην ιστοσελίδα και της θέσης συμμετοχής του στα όργανα Διοίκησης
 • Λογότυπο του φορέα μέλους στην ιστοσελίδα
 • Λογότυπο του φορέα μέλους στις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
 • Λογότυπο του φορέα μέλους στην ηλακτρονική ταυτότητα του Geo Routes
 • Έκπτωση 10% στις τιμές των πολιτιστικών οδοιπορικών ή στις επί πληρωμή εκδηλώσεις, για το προσωπικό του φορέα μέλους
 • Δωρεάν συμμετοχή 3 εκπροσώπων του στο Cultural Heritage Festival
 • Μηνιαία ηλεκτρονική αποστολή του Voyagers bulletin
 • Δυνατότητα κατάρτισης προσαρμοσμένων δράσεων Ε.Κ.Ε στις ανάγκες του μέλους.

Αρωγά μέλη

 • Ένταξη στο Voyagers club
 • Δυνατότητα συμμετοχής στα Όργανα Διοίκησης
 • Αναφορά στην ιστοσελίδα του ονόματος του μέλους και της θέσης συμμετοχής του στον οργανισμό
 • Έκπτωση 10% στις τιμές των πολιτιστικών οδοιπορικών ή στις επί πληρωμή εκδηλώσεις
 • Δωρεάν ατομική συμμετοχή στο Cultural Heritage Festival
 • Μηνιαία ηλεκτρονική αποστολή του Voyagers bulletin
 • Δυνατότητα παροχής γραφειακής εγκατάστασης κατά τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση έργου του Geo Routes

Επίτιμα μέλη

 • Ένταξη στο Voyagers club
 • Συμμετοχή του μέλους ή εκπροσώπου του φορέα μέλους στα Όργανα Διοίκησης
 • Αναφορά στην ιστοσελίδα του ονόματος του μέλους ή του εκπροσώπου του φορέα μέλους, της θέσης συμμετοχής του στα όργανα Διοίκησης, καθώς και ανάρτηση της φωτογραφίας του
 • Λογότυπο του φορέα μέλους στην ιστοσελίδα
 • Λογότυπο του φορέα μέλους στις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
 • Έκπτωση 10% στις τιμές των πολιτιστικών οδοιπορικών ή στις επί πληρωμή εκδηλώσεις
 • Δωρεάν συμμετοχή  του μέλους ή 3 εκπροσώπων του φορέα μέλους στο Cultural Heritage Festival
 • Μηνιαία ηλεκτρονική αποστολή του Voyagers bulletin

Μέλη Ευεργέτες

 • Ένταξη στο Voyagers club
 • Συμμετοχή του μέλους ή του εκπροσώπου του φορέα μέλους στα Όργανα Διοίκησης
 • Αναφορά στην ιστοσελίδα του ονόματος του μέλους ή του εκπροσώπου του φορέα μέλους, της θέσης συμμετοχής του στα όργανα Διοίκησης, καθώς και ανάρτηση της φωτογραφίας του
 • Λογότυπο του φορέα μέλους στην ιστοσελίδα
 • Λογότυπο του φορέα μέλους στις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
 • Έκπτωση 10% στις τιμές των πολιτιστικών οδοιπορικών ή στις επί πληρωμή εκδηλώσεις
 • Δωρεάν συμμετοχή  του μέλους ή 3 εκπροσώπων του φορέα μέλους στο Cultural Heritage Festival
 • Μηνιαία ηλεκτρονική αποστολή του Voyagers bulletin
 • Αναφορά σε ανακοινώσεις και σε Δελτία Τύπου