Οραμα & Αποστολή

To Όραμά μας

Να αποτελούμε ένα φορέα που θα πρωταγωνιστεί και θα διαδραματίζει ένα δημιουργικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας και της πολιτιστικής της κληρονομιάς, προσελκύοντας επισκέπτες, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στο διαπολιτιστικό διάλογο και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών της χώρας.

Η Αποστολή μας

Ο σχεδιασμός και η κατάρτιση θεματικών οδοιπορικών, εκδηλώσεων & δράσεων πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για Έλληνες και ξένους επισκέπτες με στόχο:

  • την ανάδειξη των μη προβεβλημένων περιοχών της Ελλάδας και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς
  • την ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου
  • τη συμβολή για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

Για την επίτευξη των παραπάνω το Geo Routes θα καταβάλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια, είτε με τις δικές του δυνάμεις είτε σε συνεργασία με ιδιώτες, φορείς ή επιχειρήσεις, στο πλαίσιο προγραμμάτων Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.