Οραμα & Αποστολή

To Όραμα μας

Να αποτελούμε ένα φορέα που θα πρωταγωνιστεί και θα διαδραματίζει δημιουργικό ρόλο στην ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, προσελκύοντας επισκέπτες που συνεισφέρουν στον διαπολιτιστικό διάλογο και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών της χώρας.

Η Αποστολή μας

Να σχεδιάζουμε θεματικά οδοιπορικά, εκδηλώσεις & δράσεις πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για Έλληνες και ξένους επισκέπτες με απώτερο σκοπό:

  • την ανάδειξη των μη προβεβλημένων περιοχών της Ελλάδας και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς
  • την ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου
  • τη συμβολή για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Geo Routes καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, είτε με ίδιες δυνάμεις είτε σε συνεργασία με ιδιώτες, φορείς ή επιχειρήσεις, στο πλαίσιο προγραμμάτων Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.