Αειφορία & Ανάπτυξη

Tο Geo Routes, έχει θέσει στην αποστολή του τη δική του στρατηγική Εθελοντισμού και Κοινωνικής Ευθύνης εφαρμόζοντας τα εξής:

1. Προσδιορίσαμε τον ρόλο του ‘ενεργού’ ταξιδιώτη

Ο ταξιδιώτης των Geo Routes δεν είναι απλός παρατηρητής. Συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει να συλλέξει υλικό άξιο προβολής, να καταγράψει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και να υποβάλει τις δικές του ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση των πραγμάτων στους τόπους που επισκέπτεται.

2. Θεσπίσαμε το Geo Routes Cultural Heritage Festival

Εκδήλωση που αποσκοπεί στην έκθεση των πεπραγμένων κάθε διετίας,  με την παρουσίαση ψηφιακού υλικού και εκθεμάτων, από την ‘άλλης’ Ελλάδα.

3. Προτείνουμε την ‘Υιοθεσία’ Οδοιπορικών 

Προσκαλούμε Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την Κοινωνία, τον Πολιτισμό ή το Περιβάλλον, να υλοποιήσουν για το προσωπικό τους, οδοιπορικά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και σε συνάρτηση με δράσεις εθελοντισμού, να παράξουν ωφέλιμο έργο προς αυτές.

4. Θεσμοθετήσαμε το CSR Excellence by ΕΕΕ UNESCO

Σχεδιάσαμε μία σημαντική τιμητική διάκριση που παρέχεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco προς τις Επιχειρήσεις, οι οποίες προέβησαν σε σημαντικό έργο δράσεων εθελοντισμού & ΕΚΕ, για τον πολιτισμό, την κοινωνία ή το περιβάλλον.

5. Εισάγαμε τον ρόλο των Geo Ambassadors

Επιλέγουμε πρόσωπα με διάθεση προσφοράς στον τόπο που ζουν και εργάζονται, τα οποία επί το πλείστω, προέρχονται από πολιτιστικούς φορείς ώστε οι βιωματικές εμπειρίες του επισκέπτη με τα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας να διευκολύνεται περαιτέρω από τη γνώση και την εμπειρία των ατόμων αυτών.

6. Κινούμε τα οδοιπορικά κατά τη διάρκεια της χαμηλής & μέσης τουριστικής περιόδου

Αναγνωρίσαμε ότι όφελος στην οικονομική δραστηριότητα ενός τόπου υπάρχει όταν ο επισκέπτης βρίσκεται εκεί, την περίοδο που η κοινωνία έχει ανάγκη στήριξης, στη διάρκεια της χαμηλής και μέσης τουριστικής περιόδου.

7. Δημιουργούμε οδοιπορικά στην ‘άλλη’ Ελλάδα

Στοχεύουμε στους μη προβεβλημένους τόπους και στο μοναδικό ανθρώπινο κεφάλαιο που θα συναντήσει κάποιος σ’ αυτούς. Επικεντρωνόμαστε στους μύθους και στους θρύλους των προορισμών και προσπαθούμε να αναδείξουμε την πολιτισμική τους αξία.