Αειφορία & Ανάπτυξη

Στην στρατηγική του Εθελοντισμού και της Κοινωνικής Ευθύνης, το Geo Routes εφαρμόζει τα εξής:

1. Προσδιόρισε τον ‘ενεργό’ ταξιδιώτη

Ο ταξιδιώτης στα Geo Routes δεν είναι απλός παρατηρητής. Συμμετέχει ενεργά, συλλέγει υλικό άξιο προβολής, καταγράφει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και υποβάλει τις ιδέες του για το όφελος των τόπων που επισκέπτεται.

2. Θέσπισε το Geo Routes Cultural Heritage Festival

Μία περιοδική εκδήλωση που αποσκοπεί σε έκθεση και παρουσίαση υλικού και εκθεμάτων από την ‘άλλη’ Ελλάδα.

3. Προτείνει την ‘Υιοθεσία’ Οδοιπορικών

Προσκαλώντας επιχειρήσεις με ενδιαφέρον για την Κοινωνία, τον Πολιτισμό ή το Περιβάλλον, να υλοποιήσουν για τους συνεργάτες τους, οδοιπορικά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, πάντα σε συνάρτηση με δράσεις εθελοντισμού.

4. Θεσμοθέτησε το CSR Excellence της Ε.Ε.Ε. της UNESCO

Μία σημαντική τιμητική διάκριση που παρέχεται από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco στις επιχειρήσεις εκείνες που προέβησαν σε σημαντικό έργο δράσεων εθελοντισμού & ΕΚΕ για τον πολιτισμό, την κοινωνία ή το περιβάλλον.

5. Εισήγαγε τους Geo Ambassadors

Επιλέγοντας για τοπικούς συνεργάτες άτομα με διάθεση προσφοράς για τον τόπο που ζουν και εργάζονται. Τα πρόσωπα αυτά, επί το πλείστω προέρχονται από πολιτιστικούς φορείς και συμβάλλουν σημαντικά στην βιωματική εμπειρία του επισκέπτη και στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας.

6. Υλοποιεί ταξίδια στη διάρκεια της χαμηλής & μέσης τουριστικής περιόδου

Προτείνει ταξίδια στη διάρκεια της χαμηλής και μέσης τουριστικής περιόδου, όταν η κοινωνία έχει περισσότερη ανάγκη στήριξης στην οικονομική δραστηριότητα ενός τόπου.

7. Προβάλει την ‘άλλη’ Ελλάδα

Αναδυκνύει μη προβεβλημένους τόπους και το μοναδικό ανθρώπινο κεφάλαιο που συναντά κάποιος εκεί. Επικεντρώνεται στους μύθους και στους θρύλους των προορισμών και προβάλει την πολιτισμική τους αξία.