Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO

Κέντρο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κίνας Υπουργείο Πολιτισμού Κίνας

NKPHCP

Ελληνίδες του Κρασιού

Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών

Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ξεναγών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων