Συχνές Ερωτήσεις

α) Ποιοί είμαστε?

Το Geo Routes Cultural Institute είναι αστική μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική εταιρία, της οποίας ο Καταστατικός Σκοπός συνίσταται στην ανάδειξη της Ελλάδας, στην προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς και στη συμβολή για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας μέσω προγραμμάτων εθελοντισμού και ΕΚΕ.

β) Ποια είναι η αποστολή του Geo Routes Cultural Institute?

Να σχεδιάζει, να καταρτίζει και να υλοποιεί θεματικά οδοιπορικά πολιτιστικού, περιβαλλοντικού & εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που θα αναδεικνύουν σε Έλληνες και ξένους τις μη προβεβλημένες περιοχές της χώρας, την πολιτιστική μας κληρονομιά, να προάγει τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των επισκεπτών και της τοπικής κοινωνίας, ενώ σε συνεργασία με φορείς ή επιχειρήσεις να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη μέσω προγραμμάτων Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

γ) Που διαφέρουν τα Geo & Aegean Routes σε σχέση με τα συνήθη τουριστικά προγράμματα?

 • Τα οδοιπορικά σχεδιάζονται, καταρτίζονται και διέπονται από την αποστολή μας, όπως αυτή σαφώς αναφέρεται παραπάνω
 • Τα οδοιπορικά είναι για ολιγομελείς ομάδες προκειμένου να: α) παρέχουν τη μέγιστη δυνατή διάδραση και βιωματικές εμπειρίες, β) επιτυγχάνεται η σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας και γ) να παρέχουν το περιθώριο για να εκπληρώσετε τα ατομικά σας ενδιαφέροντα
 • Τα οδοιπορικά κατά κανόνα υλοποιούνται στη χαμηλή και μέση τουριστική περίοδο, προκειμένου να συμβάλουν στην οικονομία των τοπικών κοινωνιών

δ) Γιατί τα Geo & Aegean Routes απευθύνονται σε έμπειρους ταξιδιώτες?

Γιατί το συγκεκριμένο κοινό εκλαμβάνει το ταξίδι ως μέσο διαπολιτισμικού διαλόγου και κατ΄επέκταση αναζητά μέσα από αυτό τη βιωματική εμπειρία που προσφέρει η γνωριμία με το διαφορετικό, την επαφή με την τοπική κοινωνία και την εμβάθυνση στην πολιτιστική κληρονομιά των περιοχών που επισκέπτεται.

ε) Τι είναι για τo Geo Routes οι ‘ανεξερεύνητες΄πτυχές της Ελλάδας?

Είναι τόποι και διαδρομές εκτός της πεπατημένης σε περιοχές που δεν τυγχάνουν ιδιαίτερης προβολής στα συνήθη τουριστικά προγράμματα.

ζ) Επιτρέπονται αλλαγές στα οδοιπορικά των Geo & Aegean Routes?

Αλλαγές στα δημοσιευμένα προγράμματα δεν επιτρέπονται. Αλλαγές ή τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης στις περιπτώσεις των Groups.

η) Μπορώ να οργανώσω ένα οδοιπορικό στα “μέτρα μου”?

Ο σχεδιασμός ενός οδοιπορικού στα μέτρα σας (θεματικού περιεχομένου, ημερομηνίες υλοποίησης, διάρκεια προγράμματος και παρεχόμενες υπηρεσίες), είναι δυνατό να γίνει με το ανάλογο τίμημα και με προηγούμενη ενημέρωση 60 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης.

θ) Ποιά τα κριτήρια επιλογής των καταλυμάτων στα οδοιπορικά των Geo Routes?

 • Να είναι μικρομεσαίας δυναμικής (έως 50 δωμάτια) και κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων ή κλειδιών (εξαιρούνται τα μεγάλα αστικά κέντρα)
 • Να διαθέτουν εμπειρία, επίπεδο φιλοξενίας, και εξυπηρέτησης
 • Να μην ταυτίζονται με μαζικά τουριστικά προιόντα
 • Να δίνουν έμφαση στην επαφή με τον πελάτη και να τηρούν συστήματα υγιεινής & ασφάλειας
 • Τα πρωινά και τα γεύματα που παρέχουν, να παρασκευάζονται με τοπικές συνταγές & υλικά

ι) Ποιος ο ρόλος του Active Voyager?

Στα Geo Routes ο “Active Voyager” αναλαμβάνει ‘ρόλο’ να συλλέξει υλικό άξιο προβολής των περιοχών που επισκέπτεται. Μεταξύ άλλων να:

 • βιντεοσκοπήσει τα πλέον ενδιαφέροντα σημεία του οδοιπορικού
 • συλλέξει δείγματα από τα χαρακτηριστικά είδη ενός τόπου
 • φωτογραφήσει πρόσωπα και τοπία ειδικού ενδιαφέροντος
 • καταγράψει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Με την επιστροφή του αυτά να τα μεταφέρει στα Geo Routes, με σκοπό:

 • να τα δει να εκτίθενται (κατόπιν αξολόγησης) στο Geo Festival, το οποίο αναδεικνύει τα ΄καλύτερα’ από όσα έγιναν την προηγούμενη διετία
 • να συμβάλλει στην ικανοποίηση πιθανών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, στο πλαίσιο προγραμμάτων Εθελοντισμού & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • να αποτελέσει ένα επώνυμο σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία

κ) Είμαι υποχρεωμένος να αναλάβω ρόλο Active Voyager?

Οχι. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια αν επιθυμείτε να είσθε μέρος των ‘ενεργών’ ταξιδιωτών.

λ) Υπάρχουν Όροι συμμετοχής στα οδοιπορικά?

Οι Όροι συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Geo Routes Cultural Institute, στο πεδίο ‘Γενικοί Όροι Συμμετοχής’ και η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οδοιπορικό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

μ) Τι είδους ασφάλεια παρέχουν το Geo Routes Cultural Institute?

Παρέχεται ασφαλιστήριο αστικής-επαγγελματικής ευθύνης που απορρέει από την Κοινοτική Οδηγία 90/314. Η αυτασφάλιση του Πελάτη για προσωπικά ατυχήματα, απώλειες αντικειμένων, ασθένεια κλπ προτείνεται ανεπιφύλακτα.

ν) Ποιος είναι ο φορέας υλοποίησης του Geo Routes Cultural Institute?

Για την υλοποίηση των πάσης φύσης πολιτιστικών οδοιπορικών και την διοργάνωση εκδηλώσεων, το Geo Routes Cultural Institute έχει συμβληθεί με επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών, αναθέτοντας σε αυτόν τον ρόλο του ‘Φορέα Υλοποίησης’. Ο εν λόγω φορέας οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών, υποδοχής των αιτημάτων και διαχείρισης των δηλώσεων συμμετοχών, εξεύρεσης καταλυμάτων, μέσων μεταφοράς, χώρων εστίασης ή εκδηλώσεων, προσωπικού συνοδείας ή υποστήριξης, εισιτηρίων αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών, έντυπου ή ψηφιακού υλικού εικόνας και επικοινωνίας, και κάθε άλλης μορφής υπηρεσία αναγκαίας και απαραίτητης για το πρόγραμμα δράσης του Geo Routes. Φορέας Υλοποίησης είναι η εταιρεία GNOMON PERFORMANCE SA www.gnomon.eu

ξ) Γιατί το Geo Routes Cultural Institute πρέπει να κάνει χρήση του φορέα υλοποίησης?

Γιατί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εκτός του σχεδιασμού, της κατάρτισης και του συντονισμού των οδοιπορικών ή των πολιτιστικών δράσεων – συναντήσεων ή εκδηλώσεων, δεν υπεισέρχεται σε εμπορικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι αποκλειστική ευθύνη του συμβεβλημμένου Φορέα Υλοποίησης.

ο) Πως μπορώ να γίνω μέλος στο Geo Routes Cultural Institute?

Παρακαλούμε δείτε στην ιστοσελίδα την κατηγορία “Μέλη”. Τα μέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Τακτικά (φυσικά πρόσωπα): άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που υποβάλλουν αίτηση η οποία εγκρίνεται από τα όργανα του Φορέα. Τα τακτικά μέλη καταβάλουν το ποσό που αναφέρεται στις συνδρομές μελών
 • Τακτικά (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεις, Φορείς, Οργανώσεις, ΜΚΟ): νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση η οποία εγκρίνεται από τα όργανα του Φορέα, καταβάλλοντας το ποσό που αναφέρεται στις συνδρομές μελών
 • Αρωγά: φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που υποβάλλουν αίτηση η οποία εγκρίνεται από τα όργανα του Φορέα, προκειμένου να παρέχουν εθελοντική εργασία σε επίπεδο διάδοσης και προώθησης του Φορέα, δημοσίων σχέσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτιστικών ταξιδιωτικών οδοιπορικών ή ή εκδηλώσεων, κλπ. Η διατήρηση της ιδιότητας τους επαναβεβαιώνεται ετήσια
 • Επίτιμα: φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συνέβαλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών του Φορέα

π) Ποιος ο σκοπός του Voyagers Club?

Το Voyagers Club αποσκοπεί στην ενημέρωση για τα οδοιπορικά, στη δικτύωση των μελών και στη συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού περιεχομένου, σε συνεργασία με άλλους φορείς. Προσφέρει δωρεάν ηλεκτρονική κάρτα μέλους, η οποία παρέχει σε επιλεγμένες επιχειρήσεις τα προνομία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα των Geo Routes. Μέλη γίνονται: i) όσοι επί πληρωμή συμμετέχουν σε πολιτιστικά ταξιδιωτικά οδοιπορικά, ii) όλες οι κατηγορίες Μελών του Geo Routes, iii) το προσωπικό των τακτικών μελών των ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Επιχειρήσεων, Φορέων και Οργανώσεων, iv) το προσωπικό των συνδεδεμένων συνεργατών.

ρ) Δημοσιευμένες τιμές

Οι τιμές αφορούν σε ιδιώτες (κλίμακες των 2, 4, 6 ατόμων επί πληρωμή) και σε σε γκρουπς των 30 ατόμων. Για διαφορετική κλίμακα συμμετοχών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Συνημμένα