Όροι Χρήσης

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών / χρηστών / μελών (εφ’ εξής “χρήστες”) του διαδικτυακού τόπου του Geo Routes Institute.

Το Geo Routes Institute είναι ο ιδιοκτήτης, ο δημιουργός και ο δικαιούχος όλων των σημάτων, του περιεχομένου και των δικαιωμάτων των δικτυακών χώρων www.geo-routes.com και www.aegean-routes.com. Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών των προαναφερόμενων δικτυακών τόπων και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/την ιδιοκτησία του Geo Routes Institute.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Geo Routes Institute δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων των www.geo-routes.com, www.aegean-routes.com, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

1. Δήλωση Πρόθεσης:
Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας παρέχετε προκειμένου να λάβετε ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες των δικτυακών μας τόπων, το Geo Routes Institute θα τα διαχειρίζεται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την τρέχουσα αντίληψη για τη σωστή πρακτική στο Διαδίκτυο.

2. Χρήση & αποθήκευση προσωπικών δεδομένων:
Τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε, δεσμευόμαστε να μην χρησιμοποιηθούν εκτός του στο Geo Routes Institute από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση σας, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι ή μας επιτρέπεται βάσει νόμου να τα αποκαλύψουμε. Για αποστολή προσβλητικού ή ακατάλληλου περιεχομένου το Geo Routes Institute έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία έχει στη διάθεση του για εσάς, προκειμένου να αποτρέψει τη συμπεριφορά αυτή, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης τρίτων (πχ. ο εργοδότης σας, η σχολή, ο παροχέας πρόσβασης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου κά).

3. Χρήστες κάτω των 18 ετών:
Αν η ηλικία σας είναι κάτω από 18 ετών, παρακαλούμε να πάρετε εκ των προτέρων την άδεια τον γονέων/κηδεμόνων σας κάθε φορά που θέλετε να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία στους δικτυακούς τόπους του Geo Routes Institute. Οι χρήστες που δεν έχουν τέτοια άδεια δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν αυτού του είδους τις πληροφορίες.

4. Links προς άλλα Sites:
Στο Geo Routes Institute υπάρχουν links “δεσμοί” προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι καθώς δεν ελέγχονται από το ίδιο, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών στις ιστοσελίδες αυτές.

5. Εφαρμοστέο δίκαιο:
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη υπόκεινται στους όρους του παρόντος και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

6. Cookies:
Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Geo Routes Institute.

Geo Routes Institute – Αθήνα 18/2/2021