Μετάβαση των Geo Routes σε μία νέα εποχή ‘’σύσταση ανεξάρτητου φορέα και νέες θεσμικές σχέσεις’’

Τα πολιτιστικά οδοιπορικά για την Ελλάδα ‘Geo & Aegean Routes’ www.geo-routes.com τα οποία τελούν υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Ε. για την UNESCO, είναι εφεξής όραμα και έργο του μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Ινστιτούτο Πολιτιστικών Περιβαλλοντικών και Τουριστικών Διαδρομών» και ξενόγλωσσα «Geo Routes Eco Tourism & Cultural Heritage Journeys Institute».

Η νέα εποχή για τον φορέα σηματοδοτείται και από την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καθώς και την συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σταθερά προσηλωμένα στο όραμα τους, τα Geo Routes επιδιώκουν να διαδραματίσουν ένα δημιουργικό ρόλο στην προβολή και την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας διεθνώς, όπου με σημαία την πολιτιστική της κληρονομιά θα προσεκλύουν επισκέπτες οι οποίοι, όχι μόνο θα ανακαλύψουν τα γοητευτικά ‘ξεχασμένα’ ελληνικά τοπία, αλλά θα συνεισφέρουν και στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών της χώρας μας, με σύνθημα «Our Greece Globally Yours».

Αποστολή των Geo Routes είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θεματικών οδοιπορικών, εκδηλώσεων και δράσεων πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, επιστημονικού & εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αποσκοπώντας στην ανάδειξη των μη προβεβλημένων περιοχών της Ελλάδας και της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, στην ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου αλλά και στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, σε συνεργασία με ιδιώτες και φορείς στο πλαίσιο του Εθελοντισμού, όσο και με επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η στρατηγική των Geo Routes επικεντρώνεται:

Α. στον σχεδιασμό και την υλοποίηση:
1) Τουριστικών οδοιπορικών πολιτιστικού, περιβαλλοντικού & εκπαιδευτικού χαρακτήρα
2) Συνεδρίων, επιστημονικών συμποσίων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών & επιμορφωτικών σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων & εκθέσεων

Β. στη συγκρότηση:

1) Μελετητικών/ερευνητικών ομάδων για την προβολή και την αειφόρο ανάπτυξη προορισμών
2) Δικτύων προσώπων & πληροφοριών για τη διακίνηση τεχνογνωσίας

Γ. στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, δοκιμίων, λευκωμάτων, ψηφιακών παραγωγών κά για την προαγωγή των επιστημών και του πολιτισμού.

Τα Geo Routes, μέσω των 10 ‘κλειδιών’ αποτύπωσης της θεματικής ύλης των οδοιπορικών τους, έχουν ήδη δημιουργήσει 25 πρωτότυπες διαδρομές για την Αθήνα, την Αττική, την Ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα (Aegean Routes), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 5 επιπλέον τα οποία θα παρουσιαστούν μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Η συμμετοχή στα οδοιπορικά των Geo Routes γίνεται μέσω ενός ιδιαίτερα ευέλικτου συστήματος, το οποίο παρέχει στον ενδιαφερόμενο 3 εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου να απολαύσει ένα πλήρες οργανωμένο ταξίδι γεμάτο βιωματικές εμπειρίες: α) συμμέχοντας με το δικό του όχημα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, β) σε μορφή prive από 2 έως 6 άτομα με όχημα των Geo Routes σε ημερομηνία της αρεσκείας του, και γ) με πούλμαν για τις περιπτώσεις ομάδων (groups). Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής ενός οδοιπορικού στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας.

Τέλη του 2014 και κάθε 2 χρόνια, μέσω της εκδήλωσης ‘Geo Routes Cultural Heritage Festival’ θα γίνεται η έκθεση των πεπραγμένων της προηγούμενης περιόδου με προβολή ψηφιακού υλικού και εκθεμάτων, με κορύφωση την τιμητική διάκριση από την Ε.Ε.Ε για την Unesco, των Φορέων και των Επιχειρήσεων, οι οποίες κατά το ίδιο χρονικό διάστημα προέβησαν σε σημαντικό έργο δράσεων εθελοντισμού & ΕΚΕ για τον πολιτισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον.