Η Ελλάδα ψηλά στη 37η Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι

Ιδιαίτερη εθνική επιτυχία στην 37η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO στο Παρίσι αποτέλεσε η αναγνώριση της συνέργειας της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Geo Routes Cultural Institute ως πρότυπο βέλτιστης πρακτικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, την προώθηση του εθελοντισμού και την κατάδειξη της σημασίας των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την τοπική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 37ης Γενικής Διάσκεψης (5-20/11/2013) στην οποία συμμετείχαν τα 195 κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού, ο Αν.Γενικός Διευθυντής της UNESCO σε θέματα Εξωτερικών Σχέσεων, κ. Eric Falt, εξήρε τη διάσταση του εγχειρήματος και τόνισε τη συνάφεια της συνέργειας με τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της UNESCO. Κάλεσε δε τις 194 Εθνικές Επιτροπές να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και να προβούν σε ανάλογες συνέργειες, ώστε με το έργο τους να συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση των Προγραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού.

Η Ελληνική επιτυχία έτυχε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης και ενθουσιασμού από το ακροατήριο, στις τάξεις του οποίου συγκαταλέγονταν Πρόεδροι και στελέχη των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη των κρατών-μελών και στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού.

Αντικείμενο της 37ης Γενικής Διάσκεψης ήταν η κατάρτιση της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής καθώς επίσης του Προγράμματος και του Προϋπολογισμού της UNESCO σε βάθος 8ετίας & 4ετίας αντίστοιχα. Η σημασία της ωστόσο εκτείνονταν και στις διπλές εκλογές του Οργανισμού, αφενός για τη θέση του Πρόεδρου για την διετία 2013-2015 όπου εξελέγη ο Αν.Υπουργός Παιδείας της Κίνας, κ. Hao Ping, αφετέρου για την θέση της Γενικής Διευθύντριας της UNESCO για τα επόμενα 4 χρόνια όπου επανεξελέγει η ιδιαιτέρως επιτυχημένη, κα Irina Bokova.

Το Geo Routes Cultural Institute (www.geo-routes.com) με σημαία το ‘Our Greece Globally Yours’ που παρουσιάστηκε προσφάτως στο Διπλωματικό Σώμα και στις Ξένες Αντιπροσωπείες που εδρεύουν στη χώρα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, έχει απότερο σκοπό την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό, υπό το πρίσμα της ολικής πολιτισμικής συνεισφοράς της στον Κόσμο.

Με τις τοπικές κοινωνίες στο επίκεντρο της προσοχής, το Geo Routes Cultural Institute έχει παράλληλα σχεδιάσει ιδιαίτερα & αξιόλογα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή/και οργανισμοί μπορούν να υλοποιήσουν επ’ ωφελεία της κοινωνίας, του πολιτισμού ή του περιβάλλοντος και να θέσουν υποψηφιότητα τιμητικής διάκρισης από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO στο πλαίσιο του Cultural Heritage Festival.