Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO

Unesco logo GR

Η UNESCO, ο Διεθνής Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και τον Πολιτισμό, αγωνίζεται με συνέπεια από την ίδρυσή του, για την προώθηση του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, των Επιστημών και της Επικοινωνίας, υλοποιώντας προγράμματα και αναλαμβάνοντας δράσεις, που αναδεικνύουν τις ποικίλες εκφάνσεις τους.

Στο χώρο του Πολιτισμού ειδικότερα, η UNESCO θέτει ως προτεραιότητα την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, το σεβασμό προς την ετερότητα και τη διαμόρφωση μίας κουλτούρας συνύπαρξης των πολιτισμών, καθώς επίσης την ανάδειξη, σε οικουμενική κλίμακα, των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τη διαφύλαξη των μορφών και εκφράσεων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αναγνωρίζοντας τη σχέση του πολιτισμού με την ανάπτυξη, προωθεί, μέσω του προγράμματος «Πολιτισμός-Τουρισμός-Ανάπτυξη», τη διαμόρφωση μίας νέας περιηγητικής κουλτούρας, που βασίζεται στην υπεύθυνη διαχείριση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων και του πολιτισμικού κεφαλαίου κάθε προορισμού.

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, ο επίσημος εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού στην Ελλάδα, προωθεί δράσεις πολιτισμού και πρωτοβουλίες, που συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην ανάδειξη και την προβολή των τόπων και των μνημείων της χώρας μας, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της Υλικής και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO έχει θέσει υπό την αιγίδα της τα Πολιτιστικά και Περιβαλλοντικά Οδοιπορικά «Geo Routes: Eco Tourism & Cultural Expeditions», που αποτελούν τον καρπό της προσπάθειας του μη κυβερνητικού και μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Geo Routes Cultural Heritage Journeys Institute» και αποσκοπούν στην προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας, στην ανάδειξη των φυσικών καλλονών μίας «άλλης» Ελλάδας, λιγότερο προβεβλημένης, και στην επαφή με τους ιδιαίτερους ανθρώπους που ζουν στους τόπους αυτούς, με σταθερό γνώμονα την ευαισθητοποίηση ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και την προσπάθεια ενδυνάμωσης της ηπειρωτικής και νησιωτικής τοπικής κοινωνίας, μέσω προγραμμάτων Εθελοντισμού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

H Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO στηρίζει πρωτοβουλίες, όπως αυτή των GEO ROUTES, χαιρετίζοντας τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, θεωρεί το εν λόγω εγχείρημα όχημα για την παγκόσμια προβολή της Ελλάδας, αφενός ως μιας χώρας που αξίζει να οδηγήσει τους ταξιδευτές ακόμα και στις πιο ανεξερεύνητες γωνίες της και αφετέρου ως μιας χώρας που εργάζεται, παράγει και πρωτοπορεί, γεγονός που είναι σήμερα πιο αναγκαίο και επιβεβλημένο από ποτέ.

Αικατερίνη Τζιτζικώστα
Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO