Πως θα ταξιδέψετε

Private trips

Ειναι ταξίδια για ιδιώτες των 2, 4 ή 6 ατομων, τα οποία σας επιτρέπουν να απολαύσετε ιδιωτικά και χωρίς καμία ανησυχία ένα απόλυτα οργανωμένο ταξίδι που γίνεται μόνο για σας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρονται καθημερινά καθ’όλη τη διάρκεια του έτους (on request), παρέχουν μεταφορές με πολυτελή οχήματα ή van και προσωπικό συνοδείας πάντα στη διάθεση σας.

Group trips

Αφορά σε Groups που ενδιαφέρονται για ένα απόλυτα οργανωμένο ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει μεταφορές με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πολυτελές πούλμαν και συνοδό του Geo Routes. Πραγματοποιούνται καθημερινά (on request) και οι δημοσιευμένες τιμές έχουν βάση στα 30 πληρωτέα άτομα. Τα οδοιπορικά μπορούν να πραγματοποιηθούν και για μικρότερο αριθμό ατόμων, όπως επίσης οι θεματικές και οι διαδρομές να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις και στα ειδικά ενδιαφέροντα της ομάδας.