Τρόποι να ταξιδέψετε

Private trips

Αφορά όσους επιλέγουν ένα ταξίδι για 2, 4 ή 6 άτομα. Αυτή η κατηγορία σας επιτρέπει να απολαύσετε ιδιωτικώς και χωρίς καμία ανησυχία ένα πλήρως οργανωμένο ταξίδι με κάθε υπηρεσία να παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε εσάς. Στα συγκεκριμένα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται οι μεταφορές με πολυτελή οχήματα ή van με το προσωπικό συνοδείας (Route Manager & Tour Director), το οποίο είναι πάντα στη διάθεση σας. Τα private trips, κατόπιν ζήτησης υλοποιούνται καθημερινά καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Group trips

Η κατηγορία αυτή αφορά σε Groups που ενδιαφέρονται για ένα πλήρως οργανωμένο ταξίδι και συμπεριλαμβάνουν τις μεταφορές με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πολυτελές πούλμαν και τον συνοδό των Geo Routes. Μπορούν να πραγματοποιηθούν καθημερινά καθ’όλη τη διάρκεια του έτους ενώ οι δημοσιευμένες τιμές βασίζονται στα 30 πληρωτέα άτομα. Τα συγκεκριμένα οδοιπορικά μπορούν να πραγματοποιηθούν και για μικρότερο αριθμό ατόμων, όπως επίσης οι θεματικές και οι διαδρομές να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις και στα ειδικά ενδιαφέροντα της ομάδας.